मुटुमा छुरा रोपर गयौ
घुम्टोले मुहार छोपेर गयौ
भेल सारी धर धरी बगेको
रगतमाँ हात चोपेर गयौ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *