कसको बहकाउमाँ

कस्को बहकाउमा लागेर जादैछौ//
बन्धनको सीमाँ रेखा नागेर जादैछौ/
जुनी भरी साथ दिन्छु भन्थियौ भन्न त
तर आज म संग बिदा मागेर जादैछौ//
भने जती हासो ख़ुशी उतै पायर होंला
यो अभागीको मायालाई त्यागेर जादैछौ/
आउने जाने तिमि मूल बाटो बन्द गरी
म देखि टाढा टाढा भागेर जादैछौ//
असक्त जस्तै थियौ हिज सम्म मेरो सामू
आज जोश जागरमाँ जागेर जादैछौ//

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *