आमा !
मलाई गर्व छ
तपाइको सिर्जना हुनुमा ।
कहिल्यै कुनै गुनासो नगरी
सदाबहार ममता दिने असल सर्जकको
सृजना हुनुमा।

https://www.facebook.com/mrsureshgautam

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *