(रुवाई) यहाँ नेता

यहाँ नेता भोट हाल्न सिकाउछ
नया नया कोट हाल्न सिकाउछ
जुधाएर बन्धुत्व भाई भाईमा
चोट माथि चोट हाल्न सिकाउछ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *