हाइकु लेख्ने तरिका:

हाइकु लेख्ने तरिका:

१) तीन हरफमा रच्नु पर्दछ ।
२) पहिलो हरफ ५ अक्षरयुक्त शब्द/शब्दहरुको चयन गर्नु पर्दछ।
३) दोस्रो हरफ ७ अक्षरयुक्त शब्द/शब्दहरुको चयन गर्नु पर्दछ।
४) तेस्रो हरफ ५ अक्षरयुक्त शब्द/शब्दहरुको चयन गर्नु पर्दछ।
५) यसरी हाइकु जम्मा १७ अक्षरमा लेखिन्छ।
६) ऋतु (किगो) बोधक शब्दचयन गर्नु पर्दछ,।हाइकुमा प्रकृति स्पन्दन हुनु जरुरी छ।

एउटा हाइकु हेरौं:

आधा चन्द्रमा
चुहुने छानोबाट
मलाई हेर्छ

धन्यवाद !

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *