जन्म देखि मृत्यु
सम्मका जीवनका लामो हिडाईमा
मर्नुको सत्य बोकेर हामी कति धेरै मर्छौ
जन्मदा देखि नै आमाको कोख भित्र
आनन्दको मृत्यु
बालाखा उमेर भरि मातृत्व स्नेहबादको मृत्यु
उमेरको बेगमा बहदै जाँदा नादान कोमल पवित्र
अबोद्पनाको मृत्यु
जीवनको उडानमा प्रतेक अनमोल स्वासको मृत्यु
प्राप्ति र अप्राप्तिको झोका झोकमा रहर र
कामनाको मृत्यु
यो भ्रमित जीवन यात्रामा शास्वत
शान्तिको मृत्यु
पारिवारिक मोह जालमा पाउनु
हराउनुको मृत्यु
सांसारिक
शान्तिको खोजमा स्वतःबोदको मृत्यु
थुप्रै पाएर पनि सुन्य बनिनुको मृत्यु
दानवता बढेर मानवताको मृत्यु
दुर्भावना फैलिएर सदभावनाको मृत्यु
बालकलाई तन्देरी,तन्देरिलाई बुडो स्ताइत्व
हराउनुको मृत्यु
मान अपमान प्रेम तिरस्कार तिमी र म भित्र
होडबाजीको मृत्यु
आफ्नै शरिर सम्म लान नपाउनको मृत्यु
हरपल हरघडी हर आत्मियताको मृत्यु
वैद्य अवैद्य मृत्यु
सास्वत असास्वत मृत्यु
सुख र दुखको मृत्यु
मर्नुको डरको मृत्यु
बाच्नुको रहरको मृत्यु
असत्यको लोभमा सत्यको मृत्यु
अन्तमा,,,
हामी सबैको शरीरको साचै मृत्य

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *