चार हाइकु (आकाश रोयो)


आकाश रोयो
सगै वशन्त ऋतू
पृथ्वी तल

★★

कुकूर रोयो
अधेरी त्यो रातमा
सूनसान भो

★★

लाटो पहाड
स्वभिमानमा सधै
इमानदार

★★

बिदाइ गर्दै
आगमनको याम
त्यो नयावर्ष

★★

-०७१/१२/३०

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *