आफैलाइ रिसाउने फुर्सद छैन

अब तिमीलाई कसरी सम्झाउ
आफै लाइ सम्भालने फुर्सद छैन
तिमीलाई के गरी फकाउ
आफैलाइ रिसाउने फुर्सद छैन

कहाँ लैजाउ तिमीलाई
कहाँ लुकाई म राखु
जुन बाटो मा छु म
त्यहाँ हिड्ने ठाउ छैन
जिन्दगि को पनि यहाँ, केहि नाउ छैन
जिन्दगि को पनि यहाँ, केहि नाउ छैन

2070-7-7

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *