सेम न्हाङरी थन्छी एद ङै गल्ती लजिम
जुग्दोनल अहिन माया २दिन्द तजिम।

सिसै सोसै छ्याम ए ङ सुख दु:ख गन्सल बिम्ब
डोरेप लजि दोबाटो दोना शोक ख्लासी ए ब्राजिम।

ङेसी ब्रजी ङिइनोन छ्याम सुख मुदे दोन
दु:ख तम ङ यागर्गि ङेसे वा क्रासे तजिम।।

देव घिसिङ (दु:खी)
पु.झा.०८ सिन्धुली

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *