न लक्ष भेटियो न पुगियो किनारा

न लक्ष भेटियो न पुगियो किनारा
न रहर जानियो न बुझियो इसारा
र मारेर रहर यो बिरानो भूमिमा
न पाईयो केही बस् गरियो गुजारा

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *