नसोध केछ गाऊँमा सबै त्यतै शहरतिर।
नखोज फिर्न गाऊँमा छ के र गाऊँ घरतिर।

बुढाबुढी त गाऊँमा युबा हरु शहरतिर।
लडाकू मात्र गाऊँमा लिडर पसे शहरतिर।

गरीब मात्र गाऊँमा धनी पसे शहरतिर।
बिरामी मात्र गाऊँमा इलाज सबै शहरतिर।

म सुस्त मात्र गाऊँमा चतुर पसे शहरतिर।
म मूर्ख मात्र गाऊँमा बिद्वान् पसे शहरतिर।

झुपडी मात्र गाऊँमा महल छन् शहरतिर।
हिलो धुलो छ गाऊँमा सफा छ कि शहरतिर।

नसोध केछ गाऊँमा सबै त्यतै शहरतिर।
नखोज फिर्न गाऊँमा छ केर गाऊँ घरतिर।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *