पाँच हाइकु (झीगु जीवन)

GyanMaharjan


झीगु जीवन
दु:ख सुख खुसिचा
थुइका: न्ह्याके ।

भिं मनं तुनां
सकल उद्दार ज्या
पला: न्ह्याकेनु ।

सुथ जुइवं
चखुंचा हा:गु स:लं
थनांबिइ झी ।

फस्वया बनी
जित: खनेवं पासा
लकस शुन्य ।

तम्वया बनी
तिरिमय् जु जि खनां
लँजुवा न्हिली ।

ज्ञान महर्जन

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *