तीन हाइकु (छु घायेगु जीं)


१)
छु घायेगु जीं
ध्वदुक्क नापलात
लँ मिखाँ मखं ।

२)
चकंगु सर्गय्
लुयाच्वन तिमीला
मुसुमुसुका ।

३)
झीगु जीवन
द:ख सुख खुसीचा
थुइका न्ह्याके ।

– ज्ञानबहादुर महर्जन “नेवा:”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *