अङिनत बाटाहरु खोजें रङ प्यारको
भरीयो दील्मा चाह प्रीती कै रागको
टिप्न खोजें सारा छरीएका सुवास हरु
आँक झै उडी गयो पास र्ह्यो यादहरु

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *