तीन हाइकु (हिति दु थन)


१)
हिति दु थन
छेंखा छेंखा पतिकं
लःधासा मव ।

२)
हाइकु सवाः
न्हूगु हे विधा ताल
च्वयेगु कुतः ।

३)
मुखर्जि झाल
त्वाःत्वाःपति लँ जाम
जन्ता अन्यौल ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *