तीन हाइकु (आतंक उही)


१.
आतंक उही
ज्याकेट भिराउने
चैत्र महिना

२.
हुरी बतास
केही छैन हतास
चैत्र बैशाख

३.
धुलो खाएर
तिम्रो राजधानीमा
म बाँचेको छु ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *