जन्मोउत्सव

हरेक साल
अर्थात आजैको दिन
एउटा दिन बनेर आउछ
जोड घटाउको सन्दर्भमा
समयको समीक्षागर्न
चाना चाना पारेर केक
बलेको मैन बत्ती निभाउदै
जिन्दगी बाकी लक्ष अध्यारो पारेर
फेरी
अर्को जन्म उत्सव सम्म
पौष१८

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *