लुङ्मा सिगाङ् याक्थुङ लाजेन् पक्सुङ्ङाङ् वाआस्वर: निरू हाङ्सरुम्बा
संगीत: ब्रबिम सेर्मा
एरेन्ज: टेकेन्द्र यक्सो
एल्बम: ताराप्

आत्तिआत्ति केत्तासाङ्
माङ्घा माङ्घा वाआसाङ् …आङ्गा
लुङ्मा सिगाङ् याक्थुङ लाजेन् पक्सुङ्ङाङ् वाआ

पाङ्भे पाङ्यक् आताराप्हा पक्सुङ् वयाङ्ङेल्ले
लाम्दिकेयो वेस्मा लाम्मेन हक्सुङ् वयाङ्ङेल्ले
याप्मी लाजे केराङ्साङ् ..आङ्गा
आनी चाङ्वान पनुनुरिक चाक्सुङ्ङाङ् वाआ
लुङ्मा सिगाङ् याक्थुङ लाजेन् पक्सुङ्ङाङ् वाआ

नाङ्जङ् कुसिक नाङ्ङेन् पङ्नु एत्ता लराङ्ङेल्ले
चोत्लुङ लनु यङ्घङ कुसिक तगी पोराङ्ङेल्ले
याप्मी लाजे केराङ्साङ् ..आङ्गा
आनी साक्थिम् साम्योहा फोसुङ्ङाङ् वाआ
लुङ्मा सिगाङ् याक्थुङ लाजेन् पक्सुङ्ङाङ् वाआ

हाल: धरान- १०, सुनसरी

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *