मान्छेमान्छे भाको ठाउ“मा सत्मनको अभाव छ ।
माया, प्रेम, सद्भाव र विश्वासको अभाव छ ।।

संसारभरि वैरभाव आतङ्क झन् बढेको छ ।
वृद्ध, बच्चा, कमजोरको सारा आ“सु सुकेको छ ।।

मान्छेले नै मान्छे मार्ने चलन यहा“ निम्तिएछ ।
अत्याचारी, दुर्जनको दादागिरी चम्किएछ ।।

जीवन धान्ने निहु“ गरी छोरी व्यापार जागेको छ ।
कस्तो कुरा सुन्नुपर्ने पापैपाप फापेको छ ।।

स्वार्थी बनी काम गर्ने मेलो बढिरहेको छ ।
पाप अपराध बढ्याबढ्यै सुख घटिरहेको छ ।।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *