मनचिन्ते भाँडो

हेर्नु थियो मुहार पुस्तिकामा हेरियो,
यसैमा नै आजै त्यो विश्वरूप देखियो।

काले कृष्णको मुहारमा जे देखिएको,
आजै नि विश्वरूप विश्वबाटै देखियो।

जलमा थलमा नभमा सवै भएको ,
यो मनचिन्ते भाँडैमा कति हो रहेको ?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *