कस्ले भगवान बनायो
जानेर अञ्जान बनायो

सम्बन्ध मजबूद कती
कस्तो चिनजान बनायो

जान्मेर मर्ने रीत कस्तो
अजीब सम्मान बनायो

नसन्ने सून्छ यो दुनिया
अचम्मको कान बनायो

ऐस आराम मोज मस्ती
रात संगै बिहान बनायो
-२२असोज०७४

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *