किन यस्तो विचित्र

किन यस्तो विचित्र
कतै ढुंगा माटो भल सित मिलीबग्दछ नी,
कतै धाँजा फाटी थल जल बिना सुख्दछ पनि।
कतै लावा मुस्ला घर भरि भई बस्न न हुने ,
कतै आँधी आई घर सव उडी बस्न नहुने ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *