के छ यो शुन्यमा जो म खोजी रहेछु
दीन रात को भ्रम छ सास चाली रहेछु
जागा छु सुती सुती उठने चाह छैन कि
मृत्यु छ साथी यक हाँस्ने चाह हुन्न कि

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *