आगो सक्छु म उकल्न
सक्छु क्रान्ती म छर्न
म युवक हो रिड हो म देशको
म सक्छु सब बदल्न

खान्छु मुटु अब दुष्ट को
फेर्दीन्छु नजर फिरङी को
म गर्छु वार अब
देशको बन्छु म सार अब

हेर रक्त्त उम्ली रहेछ
ज्वाला पनी भडकी रहेछ
नास्छु अब देश शत्रु त
जुका चुस्ने रक्त्त त

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *