परदेस हानिखे मन

  • by
DambarDhimal

सुखो भ्वोलि एलोङ झोला फातेङ, परदेस हानिखे
दुखो जिवन पारा पालि बाध्येता, वा बिसार्भि छानिखे,
धन सम्पत्ति खिनिं भ्वोखे दुनियाँ, बोसार्भि धावाइखे
कापालको भाग्य कर्म ग्यान लाखे, हानिखे आवाइखे ।

हेथे इछा चुम्तेङ हानिखे द्द्याङ न्हुँसो पुरा मापाखे
जेङ्खे इन्ता जिउ पोसेचाका काम, बबुरोता माघाखे,
ताइमिङ कर्मसिल जेङ्पुलि गोइ, बोमिको भूमिभारि
माधिर्पाखे हाँसुङ काम बोमिङ कर्म कान्ड पुजारि ।

एन्सालाउ फोम लोखे साको निम कालाउ आमाइको
खांलाउ सजिलो पालि अफ्ठ्यारो जेङ्खे तें ताइको,
हाँसु हेङ हाइं दोताना दुनियाँ, स्वार्थता डुबिका हि
हाइ दोङ मान्थु इदोइं देहता, द्द्याङ्दोङ लुटिका हि ।

पाकाते र्हेमा न्हिसिन्ता पाखे निम, कर्तव्य वाकोदोङ
पाखे काम मापाखे तरो मन्होइं, मन खार्खे वाकोङ,
बोसार्भि हानिखे पालि जनबनि, एला निउ जेङ्काहि
इन्सोबुङ जेङ्खे इदोङ्तुर पानु, निम मन खेङ्काहि ।

✍️✍️ डम्बर धिमाल राजदोङ्ग्ये, मोरङ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *