जित्न चहाँदा मैले


जित्न चहाँदा मेलै,तैले हराइस् समय
बस्न चहाँदा त्यो मुटुमा,बास सराइस् समय
सबथोक तैले नै देखाउँछ भन्थे सबैले
उल्टो मेरो नै बेहाल तैले गराइस् समय

–समीर

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *