प्रेम कहीं छ र ?
स्वार्थको चौदिवारमा टाँगिएका
येशूको तस्वीरमा झुन्डिएको भान हुन्छ
नारीबस्त्रको अपहेलानामा
कृष्ण मुस्काएको गान हुन्छ

प्रेम त मिरा हो राधा हो
शराबी प्रेम बिरहल प्यादा हो
छ र कतै प्रेम ?
विवाह बन्धन
तारा हो
नारा हो
नेताको भाषण झै
एक शोषन हो
एक पोषण हो ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *