यसै याद सताइ रहन्छ तिमी आयनौ
मुहार त्यो बल्छ धप धप तिमी छायनौ
मुटु भित्र रुप तिम्रो चल्छ धुक धुकि
मुस्कायर बडछ माया सधैं माधुरि

+++++++++++++++++++

तिमी खोजी बसें रहें कहिले आउने होला
मेरा मिठा भावनामा कहिले छाउने होला
अंगालो मा बाँधी कहिले साथ हुने होला
तृसना का ओठ हामी कहिले चुम्ने होला

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *