के कुरा गरुँ

उदास मनका के कुरा गरुँ ती प्रेमका के कुरा गरुँ
जलन यो छाती भरीको बोकी म तिम्रो के कुरा गरुँ
जली रह्यो हृदय जो त्यो हृदयको के कुरा गरुँ
जलाई दील दुर भयौ त्यो दुरताको के कुरा गरुँ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *