झरेको छ तारा कहिं धूमकेतु त होइन?
संसारै त्रस्त छ कहिं धूमकेतु त होइन?

देशभक्त त्यागी उनी ठूला नेता हुन रे
ज्यूंदो नक्षत्र भन्छन् कहिं राहु केतु त होइन?

भूंडी ठूलो छ तिनी बडा हाकिम हुन् रे
अड्डामै भनौंला कहिं घूसकेतु त होइन?

कुरा ठूला छन् दर्शन पनि ठूलो छ
तथास्तु भनेकाछन् कहिं फूसकेतु त होइन?

मीठो छ बोली रसिलो छ व्यवहार
तीरै नजरको छ कहिं रूपकेतु त होइन?

(पृथ्वी बाट चन्द्रमाको उत्पत्ति र तत्पश्चात डायनोसोरको
लोप जस्ता प्रलयंकारी घटनाहरु विशाल धूमकेतुहरु
पृथ्वीमा टक्रे पछि भएका हुन्)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *