देश छुट्यो माया छुटेन
जीवन छुट्यो छाया छुटेन
उदास हुन्छ मन
समझना बढछ झन झन

खान्छन देश सिङै
चोर फटाहा नेता
चर्किरहेका मुटु
देख्छु जता तता

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *