अनि बन्छ क्याडेट

हौशला उंचो हुनुपर्छ अनि बन्छ क्याडेट
उद्देश्यले जून छुनुपर्छ अनि बन्छ क्याडेट

तिमि र म जस्तो लरतरो कहां हो र?
रगतले मन धुनुपर्छ अनि बन्छ क्याडेट

माता भक्त पिता भक्त देश भक्त हुनुपर्छ
उज्जवल सपना बुन्नुपर्छ अनि बन्छ क्याडेट

अनुशासित वफादार स्वावलंबी हुनुपर्छ
हीरा मोती चुन्नुपर्छ अनि बन्छ क्याडेट

जनताको सेवा साथै सीमानाको रक्षा गर्छ
शत्रु सबै थुन्नुपर्छ अनि बन्छ क्याडेट

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *