बन्द हड्ताल (कविता)

  • by
DambarDhimal

नाते एता पानादाङ्को मुलुकता, या सार्भिको सासन
नेङ्को काम निम जेङ्होइ जुगता, पातेङ्हिका आसन,
हाँसु हाइ पालि द्वोकाहि थामेता, दो थुकातेबुङ ला
सासन पाकालाइको काथा हेन्सा, हि मुपातेङ ला ।

जेसा मे पन्धो मातिखे माथेलेनु, में तिपालि जुतेङ
सिखें द्द्याङ बुङ थुकालि माद्वोनु, दामाताङ लोन्तेङ,
जेसा बुङ जिन्दगि चालाइलि हि, सुख दु:खो देराता
परिखे ज्याला पातेङ चाकालाइं, निम दु:खि घेराता ।

नेङ्को बिवेक हेथेहि दोकाते, या कार्यताङ गिकाहि
मारेम्का सन्देस नाङ्को कार्यहोइ, झाराङ्ता पिकाहि,
हाइ निङ्न्हा बन्द पातेङ देराता, सोकभार हि द्द्याङ
नाङ्को या पाका निर्नयहोइ थुप्रो, भोकमार हि द्द्याङ ।

एला हेन्साङ अपमान बार्हिहि, हाइ लावा समृद्धि
द्द्याङ्सि द्द्याङ फेसुखे निम येता, ज्यावाला समृद्धि,
आसा पाकालाइं हानिखे बोसार्भि, येताते हाइ हिला
पर्हिखे चाल्हाखे जागीर ओसोङ, चाहिकालाइं हिला ।

द्द्याङ पिइलि थालेहि सरकार, हाँसुहेङ दुस्याङ
लाम्फा चाघाखे एताङ पुर्खालाइं एलामान्थु लुस्याङ,
ताइको लागि सजिलो बानाइखे, स्वार्थ भरिकालाइं
आनेक बाहाना पातेङ बन्द पाखे, अधर्मि हिकालाइं ।

-डम्बर धिमाल राजदोङ्ग्ये, मोरङ
२०७७ माघ २९ बिहिवार

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *