एउटै भेट तिमीसँग

एउटै भेट तिमीसँग जिन्दगीलाई काफी भयो
अब गल्ती नगरहै एक चोटिलाई माफि भयो !

पहिलो भेटमै लेखा-जोखा ! काट्न थालेऊ कुरा मेरा
अरुलाई जोख्छेउ किन? आफू गयी ऐना हेर
आजै देखी तिम्रो मेरो बिचको सीमा नापी भयो
अब गल्ती नगरहै एक चोटिलाई माफि भयो !

एउटै भेट तिमीसँग जिन्दगीलाई काफी भयो
अब गल्ती नगरहै एक चोटिलाई माफि भयो !

ठिकै छ नि खेलिएछ बिना रिनको एउटा जूवा
समकातम आखिरीमा उडी गयो एउटा भूवा
न सम गयो, न ब्याज लाग्यो हिसाब-किताब साफी भयो
अब गल्ती नगरहै एक चोटिलाई माफि भयो !

एउटै भेट तिमीसँग जिन्दगीलाई काफी भयो
अब गल्ती नगरहै एक चोटिलाई माफि भयो !

योर्क, बेलायत
१० जुलाई २००९
[email protected]; [email protected]

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *