आफैलाई एक फेर हेर

  • by

हे मान्छे आफैलाई एक फेर हेर
आफ्नै आत्मा एक फेर चिनेर हेर

यो आत्मा र शरीर बेग्ला बेग्लै हुन्छ
नपत्याए आफैलाई जाँचेर हेर

छल्न, ढाँट्न सक्छौ यो आँखालाई तिमी
यो आत्मा छल्न सक्दैनौ सोधेर हेर

मरे पनि यो शरीर यहि देख्न पाउँछौ
आत्मा छ अन्नत बिचार गरेर हेर

जन्मने र मर्ने यो शरिर हो तिम्रो
आफैंभित्र छ इश्वर खोजेर हेर

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *