तीन हाईकु (प्रभात घाम)

  • byप्रभात घाम
आहा! कति न्यानो भो!
मनै उमङ्ग!


कुन्युको कुना
लुकामारी खेलेर
परालमा लुक्दै!


खले गह्रोमा
सात गोरु नारेर
दाईं खेलेको!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *