सँगसँगै धेरै रातहरू सुत्यौँ
सँगसँगै धेरै बातहरू माग्यौँ
सँगसँगै धेरै सपनाहरू देख्यौँ
सँगसँगै धेरै हाँसोहरू हाँस्यौँ
सँगसँगै धेरै आँसुहरू रोयौँ
सँगसँगै धेरै बाटाहरू हिँड्यौँ
सँगसँगै धेरै बाधाहरू भोग्यौँ
सँगसँगै धेरै मितिहरू लेख्यौँ
सँगसँगै धेरै घटनाहरू देख्यौँ
सँगसँगै धेरै सुखहरू रोज्यौँ
सँगसँगै धेरै दुःखहरू रोज्यौँ
सँगसँगै धेरै गीतहरू गायौँ
सँगसँगै धेरै नाचहरू नाच्यौँ
सँगसँगै धेरै घामहरू ताप्यौँ
सँगसँगै धेरै जूनहरू हेर्‍यौँ
सँगसँगै धेरै ताराहरू गन्यौँ
सँगसँगै धेरै इच्छाहरू साँच्यौँ
सँगसँगै धेरै औँलाहरू भाच्यौँ
यसरी ओ, प्रियतम !
सँगसँगै एउटा जिन्दगी बाँच्यौँ ।

मधुपर्क २०६७ चैत

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *