केटा : चु ग्यालम हनन्निला
केटी : नल सेम्जोल तिन्री निल
केटा : थे तीन न्हंरी तिग मुला
केटी : ए देन नल मायाल ह्युल्मुला

केटी : ब्रन ब्रनन ब्लाप्प
केटा : हल नैमायाल नम्नोन सोला
केटी : खान क्रेबरी आहाँसम
केटा : यानिसे तेन्बोन सोला

केटा : ढु:खाल लाब हल
केटी : गन दोसी नै पन्ल
केटा : न्ही बैरिसे सेम योलल
केटी : छुन्सिन थन्न तिंरी नल

केटी : चु ग्यालम हनन्निला
केटा : नल सेम्जोल तिन्री निल
केटी : थे तीन न्हंरी तिग मुला
केटा : ए देन नल मायाल ह्युल्मुला

देव लामा घिसिङ (कत्तर)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *