उचित मूल्यत दिन्नन् करको के कुरा

  • by
ArjunPandey


उचित मूल्यत दिन्नन् करको के कुरा
फाटेको छ देश आज चरको के कुरा

आशा हराउदैछ निराशा पलाउँदै छ
जे थियो सकियो सबै धरको के कुरा

सज्जनहरूको देशमा पापी कंश बसेपछि
मर्नलागे सबै यहाँ डरको के कुरा

आतङकले आफै मन्दिर डराउने बेलामा
महादेवले दिने यहाँ वरको के कुरा

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *