प्रसन्न चित्तको खुसी हो हिमाल

  • by


हिमाल मुस्कुराइरहेको छ,
हाँसिरहेको छ
तलतल पहाडहरू भने
न मुस्कुराउन सकेका छन्, न हाँस्न सकेका छन्
तलतल मधेस पनि
पहाडहरूजस्तै
न मुस्कुराउन सकेको छ, न हाँस्न सकेको छ
हिमालजस्तै मुस्कुराउन र हाँस्न
हिमालजस्तै
कञ्चन र शुभ्र
स्वच्छ र शीतल
अगम्य र अनतिक्रमित
प्रसन्न र आनन्दविभोर
हुनुपर्ने हो कि
पहाड र मधेस
होला! त्यस्तै होला
हिमालको निश्छल मुस्कान र हाँसो
हिमालकै आनन्दविभोर अभिव्यक्ति हो
हिमाल
सर्वाङ्ग सुन्दर मुस्कान हो
हिमाल
सर्वाङ्ग सुन्दर हाँसो हो
हिमालजस्तै मुस्कुराउन र हाँस्न
हिमालजस्तै हुन जान्नुपर्छ
पहाडले
मधेसले ।

मधुपर्क २०६८ मंसीर

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *