म्हेन्दो ह्राङ्नोन सर्चिगाई

  • by


म्हेन्दो ह्राङ्नोन सर्चिगाई, म्हेन्दो ह्राङ्नोन ङेचिगाई
एला माया ङाला माया, लानी दोसि फेचिगाई

दिननोन-म्हुननोन चु मि ङिरी, एनोन मुला च्योचिबा
चु तिङ न्हाङ्ला ढुकढुकीरी, एनोन मुला कोचिबा
एनोन ङाला सेमला म्हेन्दो, एनोन ङाला तिङला डा
ए आरेमा चु सेम ताङ्बा, आरे ङाला स्यान्दो ग्ला
वर-पिपल ह्राङ सोचिगाई, नार्कापाङ ह्राङ ल्हेचिगाई
एला माया ङाला माया, लानी दोसि फेचिगाई

ब्रोई गिरी चातोला ए-ङा, ज्योई गिरी ब्रातोला
याङ न्हाङ्ला चु जलमाया, जुनीभरदा तातोला
जम्बुलिङला कानाकुनी, हानाङ्दाम्मान दोसैनोन
आम्ले ङाई एला माया, सिन्जाङ फिरि क्रोसैनोन
ज्योमोगाङ ह्राङ नोचिगाई, व्हाई स्होसि गोचिगाई
एला माया ङाला माया, लानी दोसि फेचिगाई

शब्द : पारखी माइला तामाङ
स्वर : सोनाम बज्यू/शशीकला मोक्तान
संगीत : सोनाम बज्यू तामाङ
एल्बम : म्हेन्दो ह्राङ्नोन सर्चिगाई

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *