जीवनका हरेक सालहरू मेरा
आफ्नै काल भई पर्खिरहेका छन्‎
जीवनका हरेक महिनाहरू मेरा
‎सापट र बैना भई तर्किरहेका छन्‎
जीवनका हरेक हप्ताहरू मेरा
मेरा कब्जाबाट छलिहरेका छन्‎
जीवनका हरेक दिनहरू मेरा
रिनै रिनमा चलिइरहेका छन्‎
जीवनका हरेक घण्टाहरू मेरा
त्रिशुल र घण्टा झैं सजिरहेका छन्‎
जीवनका हरेक मिनेटहरू मेरा
एमबुलेन्सको साईलेन्स भई बजिरहेका छन्‎
जीवनका हरेक सेकेण्डहरूमा
फगत पैसाको लागि
मेरो नाम लेखिरहेकोछु‎
‎सकी नसकी खुट्टाटेकिरहेको छु ‎
त्यसैले‎
यो धनको संसारमा ‎
‎सबैभन्दा भाग्यमानी भएको छ पैसा ।

मिति २०६८ । ८ । ३१ गते‎
कुवैत

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *