लड्न लग्यो घर आचेल

  • by


लड्न लग्यो घर आचेल
धमिरा लग्यो तर अचेल

देऊ दण्ड न कुनै दण्ड छ
लग्न छाड्यो डर अचेल

बाझी रहेछ ब्वासहरु
सिंह रहेर पर अचेल

धमिराले भत्किएर सबै
हुन छाड्यो भर अचेल

पहिरो आयो दक्षिणबाट
भात्किजाला त्यो चर अचेल

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *