बाटो बन्द भएपछि

देश शृंगार्ने देश सपार्ने पाटो बन्द भएपछि
महङ्गीले मुखमा हाल्ने आँटो बन्द भएपछि
हामी युवा परदेशिन वाध्य भयौ ए नेता हो
आफ्नै देशमा रोजगारीको बाटो बन्द भएपछि !

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *