मार बरु क्रोध अहम्ता, मर्न नदेऊ प्रेमलाई

  • by


मार बरु क्रोध अहम्ता, मर्न नदेऊ प्रेमलाई !
बीज रोप दया मायाको, झर्न नदेऊ प्रेमलाई !

जब मर्छ प्रेम दानव बनी कुकर्म गर्छ मान्छे
सम्हालेर राख, घृणाले, हर्न नदेऊ प्रेमलाई !

प्रेम बाटै मेलमिलाप, सुरु सुकार्य जगतमा
लोभ, छल कपटभित्र, पर्न नदेऊ प्रेमलाई !

परिवार, देश, समाज, तिमी सहारा हौ सबको
पाप गर्दै खोली धनको, तर्न नदेऊ प्रेमलाई !

मार बरु क्रोध अहम्ता, मर्न नदेऊ प्रेमलाई !
बीज रोप दया मायाको, झर्न नदेऊ प्रेमलाई !

सजना गुरुङ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *