my techno


घर धान्न जागीर नभई नहुने भो
माया पाउन तकदिर नभई नहुने भो
हृदयबाटै आफ्नो भएपछि पनि
सिन्दुरे रुप अबीर नभई नहुने भो

कोहलपुर बाँके

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *