गजल (तिम्रो शहरमा)


घुमें खुँब रमाएर, तिम्रो शहरमा
तिम्रो हात समाएर तिम्रो शहरमा

चिनाएँ सबैलाई म तिम्रो हो भन्दै
ठुलो धाक जमाएर तिम्रो शहरमा
तिम्रो हात समाएर तिम्रो शहरमा

गल्ती भयो,भुल भयो,कसुर भयो
म पहिले नआएर तिम्रो शहरमा
तिम्रो हात समाएर तिम्रो शहरमा

भिखारी थिएँ म, सम्पन्न हुदैछु
तिमीलाई कमाएर तिम्रो शहरमा
घुमें खुँब रमाएर, तिम्रो शहरमा
तिम्रो हात समाएर तिम्रो शहरमा

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *