हेर्दा त काली
छुदा मस्किन्छे खाली
परेछ राग ।
ईज्जत बचाउ है
नत्र पर्ला नी दाग ।।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *