मुक्तक
विद्वान, धनी जे भएपनि मान्छे सानो बन्नुपर्छ
खाली भकारी हुनुभन्दा भरीलो मानो बन्नुपर्छ
खुकुरी त चोट मात्रै दिने न हो,
चोट चाख्न खुकुरी होइन अचानो बन्नुपर्छ ।

# जानकी ३ (बाँके)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *