आइलेमु (शेर्पा भाषाको गीत)


देशुङ देशुङ आइलेमी फोटो ङेसेम्ला देशुङ
थेन्सुङ थेन्सुङ आइलेमी ङे सेमरा थेन्सुङ

आङाला ओरो गोटेला देतुहिन गोठाला
दोजो तिङ्ला ठेसुङ ओरोङ छोर्तेनलाला
ङेलागि लेकी जोबुहिन आइलेमु केबुहीन
ठेसुङ ठेसुङ आइलेमु नाम्चेहाटला ठेसुङ

दोङ्बी गोला सेङजेसी लोमा तरतर ग्याकिनो
आइलेमु जेरख्यासी सेमाके ख्युरख्युर गुर्किनो
स्यार्सुङ स्यार्सुङ तोङमारे मेदोक स्यार्सुङ
देशुङ देशुङ आइलेमी फोटो ङेसेम्ला देशुङ

आइलेमी नाक्साम स्यार्नी ङा तोरू हिदाकी
ङे सेम्ला फोटो आइलेमी सेमसुला बिन्दाकी
केसूङ केसुङ आइलेमु लुङ्बाला केसुङ
देशुङ देशुङ आइलेमी फोटो ङेसेम्ला देशुङ

लाक्पा शेर्पा समर्पित
ताप्लेजुङ
हालः धनगडी, कैलाली

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *